Sunday 5th November 2017

WWW ReverseProxy

Pracuję nad podpięciem wszystkich wewnętrznych usług jako endpoint pod celber.pl, co jakiś czas strony mogą być niedostępne na kilkanaście sekund